• Architecture Showcase

PARTNERS

P 1
Mitsui Fudosan Co., Ltd.
P 2
SANKI ENGINEERING CO., LTD.
P 3
KAJIMA CORPORATION
P 4
OBAYASHI CORPORATION
P 5
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO., LTD.
P 6
SHIMIZU CORPORATION
P 7
Taisei Corporation
P 8
Takenaka Corporation
P 9
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD.
P 10
NOMURA REAL ESTATE DEVELOPMENT
P 11
Kumagai Gumi Co.,Ltd.
P 12
Maeda Corporation
P 13
Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd.
P 14
YKK AP
P 15
Takasago Thermal Engineering Co., Ltd.
P 16
TOKYU CONSTRUCTION CO., LTD.
P 17
TODA CORPORATION
P 18
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.
P 19
KANDENKO CO.,LTD.
P 20
KOTOBUKI SEATING CO., LTD.
P 21
Taikisha Ltd.
P 22
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION

JIA MEMBERS

J 1
Yasui Architects & Engineers, Inc.
J 2
Yamashita Sekkei, Inc.
J 3
TOHATA ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.
J 4
Nikken Sekkei Ltd
J 5
NIHON SEKKEI, INC.
J 6
Mitsubishi Jisho Sekkei Inc.
J 7
KUME SEKKEI Co., Ltd.
J 8
DAIKEN SEKKEI, INC.
J 9
Azusa Sekkei Co., Ltd.
J 10
AXS SATOW INC.
J 11
Kenichiro Endo
J 12
Makoto Suzuki
J 13
Hideki Suganuma
J 14
Sei Haganuma
J 15
Koji Suzuki
J 16
Yoshihiro Matsuura
J 17
Manabu Naya+Arata Naya
J 18
Kazuhiko Mashiko
J 19
Takaharu Tezuka+Yui Tezuka
J 20
Ken Yokogawa
J 21
Hisao Kohyama
J 22
Taiji Kawano
J 23
Mitsuru Senda
J 24
Mitsuru Senda
J 25
Satoshi Tabuchi
J 26
Kyoichi Amari
J 27
Kensuke Aisaka
J 28
Chiaki Arai
J 29
Chiaki Arai
J 30
---
J 31
Hiroshi Oshima
J 32
Yoshihiko Oda
J 33
Masaaki Kuwahara, Manabu Yoshimoto, Etsuyasu Hirano
J 34
Dai Nagasaka
J 35
Fumiaki Hatakeyama
J 36
Kohei Ishikura
J 37
Hiromu Nakanishi
J 38
Jun Izue
J 39
Yoshinari Kimura
J 40
Keisuke Maeda
J 41
Yuzo Osumi
J 42
Naoki Kuruma
J 43
Shigeru Hosogi
J 44
Terukazu Nii, Vasanti Menon
J 45
Yuichi Hirano
J 46
Noriko+Kaoru Suehiro
J 47
Koichi Furumori
J 48
Masakatsu Matsuyama/dd>
J 40
Yuuoh Mino
J 50
Makoto Omine
J 51
Tsukasa Kinjo

TOP